Citat från publiken

Studentsynpunkter på Göran Lindgrens föreläsningar

Utdrag ur några studenters synpunkter på mina föreläsningar i utvecklingsekonomi för blandade grupper ifrån olika ämnen som ska göra fältarbeten i u-länder. Jag frågar systematiskt via e-post mina åhörare:

1. Vad tycker du var bäst med min föreläsning om utvecklingsekonomi idag?

2. Jag strävar efter mina föreläsningar ska bli  • Lättfattliga • Tillförlitliga • Välstrukturerade. Hur du tycker du jag bättre ska uppnå detta?

Här är utdrag ur några svar det senaste halvåret 2009.

  • Tycker generellt att din föreläsning var bra; du har ett entusiasmerande sätt och mycket goda kunskaper inom ämnet. Kul att få lite perspektiv på frågor som är viktiga för alla att kunna!
  • jag tycker att du höll en intressant och genomtänkt föreläsning idag. Tyvärr hinner man inte säga så mycket på 45 min, men jag tycker ändå att du utnyttjade din tid väl. Bäst tycker jag att ditt eget engagemang var, det märks att du både är kunnig och intresserad av såväl ditt ämne som av att föreläsa. 
  • Informationen som gavs var på en bra nivå för den var begriplig även för inte så insatta.
  • jag tycker att du gjorde ett mycket bra jobb med tanke på den begränsade tid som fanns till ditt förfogande. Trots att jag inte läst någon ekonomi sedan högstadiet lyckades jag hänga med i det mesta och förstå ditt grundläggande budskap. Föreläsningen var således lättfattlig och välstrukturerad.
  • Jag tyckte att din föreläsning var jätteintressant, du lyckades förmedla att ekonomi och politik hör ihop. Du hade bra balans mellan fakta, teori o lite analys, allt inklämt på en timme och för att täcka en grupp med så skilda förkunskaper. Det var bra.
  • Jag tycker att du höll en väldigt intressant föreläsning. Det var bra att du tryckte på kritiskt förhållningssätt och källkritik vid läsning av statistik.
  • Jag tyckte att allt som du pratade om var väldigt intressant. Det blev extra intressant, eftersom jag kunde koppla mycket till den kurs som jag just nu läser om hållbar samhällsutveckling, samt till den statsvetenskap som jag tidigare läst. Boken som du rekommenderade oss att läsa Huffs "Konsten att ljuga med statistik" har jag funderat på att läsa, men inte kommit mig för att göra eftersom jag inte haft full koll på vad den handlar om. Då du tog upp boken som tips och berättade kortfattat om den blev jag dock övertygad om att jag måste läsa den, den verkade mycket spännande och tänkvärd.
  • Jag gillar konkret fakta och det tyckte jag att du hade mycket av. Att tv-rättigheter säljs till olika pris i olika delar av världen, att folk blir mer nöjda ju mer jämställt ett samhälle blir för att de då inte stör sig på ojämlikheten och att många regimer endast talar om den ekonomiska tillväxten, men inte hur den uppnås och på vilkas bekostnad var några av de saker som jag tyckte var intressantast i föreläsningen.
  • Lättfattlig tyckte jag att du var. Du förklarade bra och gav exempel som var lätta att förstå och utan krångliga termer.
Comments